ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈ

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈ

  • ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតធុងប្រេង/ទឹក FULE TANK SENING UNITE

    ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតធុងប្រេង/ទឹក FULE TANK SENING UNITE

    ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតរាវនៃធុងប្រេង និងធុងទឹក ប្រកាន់យកគោលការណ៍នៃដែនម៉ាញេទិក ដើម្បីគ្រប់គ្រងការបើក និងបិទចរន្តអគ្គិសនីនៃបំពង់និទាឃរដូវ បំប្លែងការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតរាវដែលបានវាស់វែងទៅជាលទ្ធផលសញ្ញាអគ្គិសនី និងភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ ដើម្បីរកមើល កម្ពស់នៃកម្រិតរាវ។